Ligeti Studió Menü
Ez az alt text

Bernecebaráti – Templom felújítás

A Bernecebaráti Templom rekonstrukciós terveinek elkészítése és azok műszaki lebonyolítása. A templom szentélyének szerkezeti megerősítése. Külső homlokzat felújítása.

A helyi egyházközösség 2005-ben adott megbízást a Ligeti Design Kft.-nek, hogy vizsgálja meg a 14. századi alapokon nyugvó, barokk templom statikai és épületszerkezeti állapotát és egyúttal tegyen javaslatot a helyreállítási munkálatokra. 2014-re több ütemben elkészült a templom külső-belső felújítása az iroda tervezői és kivitelezői felügyelete mellett. Festőrestaurátorok, régészek kutatásait követően elkészülhettek a színezési tervek, a szakemberek elvégezték a templom utólagos vízszigetelését, a szentély statikai megerősítése után elbontották az épület mozgása miatt készült támpilléreket (ezzel visszanyerve a templom eredeti szépségét). Új nyílászárók beépítése is megtörtént és a kutatások során fellelt középkori kapu is feltárásra, megóvásra és bemutatásra került. A torony felújítása és helyreállítása még várat magára.

Helyszín
Bernecebaráti